Gjennom den vedvarende utskrivnings- og stengningsaksjonen mot private foretak, har omtrent 4000 ansatte blitt tvangsutskrevet til arbeid for tyskerne. Resultatet er i samsvar med aksjonens målsetting, men i Rikskommissariatet erkjenner man at tilførslene av arbeidskraft på ingen måte dekker akutte tyske behov. Over halvparten av de utskrevne har hittil havnet i tjeneste for Organisation Todt, ofte i Nord-Norge, langt fra sine bosteder. Ofte tar tyskerne seg veldig til rette: Eksempelvis truer de arbeidsformidlingens kontor i Farsund med anmeldelse for sabotasje dersom kontoret ikke godtar å skrive ut folk til tysk arbeidstjeneste. (16.06.1943)

BAKGRUNN: De store byene er verst stilt når det gjelder tilgang på matvarer. Forholdene i Oslo og Bergen er periodevis svært vanskelige. De offisielle kortrasjonene kan i disse byene ha en kalorimengde så lav som omtrent 1600 kalorier per dag. Mange leger noterer en betenkelig fetthunger hos barn. Ofte mister unge jenter menstruasjonen. Mangel på vitamin A og B2 forårsaker også ødemer, særlig hos kvinner, og fordøyelsessykdommer. Forverring av tuberkulose, først og fremst blant eldre og yngre menn i Oslo, blir satt i forbindelse med det sparsomme kostholdet. Kostholdet har imidlertid visse gunstige virkninger også: Overvektige går ned i vekt, det er færre blodtrykkssykdommer, og komplikasjoner ved operative inngrep som blodpropp blir redusert. Nedgangen i bruk av sukker og sukkervarer bedrer tannhelsen. (Juni 1943)

Middagsbespisning for 75 skolebarn i Arendal har vært såpass vellykket at den vil bli utvidet til å omfatte 175 elever. For øvrig får alle byens skolebarn en tredjedels liter havresuppe hver skoledag. (16.06.1943)

Som svar på klager fra en husmor om at melken de siste dager har luktet parafin, opplyser Melkeforsyningen følgende: Når kapselen skal settes på flasken, må den dryppes med litt olje for ikke å sprekke. En meget fin olje som tidligere ble brukt, er ikke lenger å få tak i, og er dermed erstattet av en fiskeolje, som nok kan lukte litt, men ellers er helt ufarlig. (16.06.1943)