Mange problemer med rasjoneringskortene melder seg for de som skal på landet i ferien – særlig for mødre med mange barn. Man må gå på distriktets rasjoneringskontor med melkeboken og melde fra hvor man skal reise. Skal bare en del av familien på landet, blir det utlevert to melkebøker – én for dem som reiser og én for den eller de som blir hjemme. Når ferien er slutt, må en passe på at melkeboken blir overført til byen igjen. Også grønnsakkortet må tas med på landet. Kjøttkortet, derimot, kan ikke overføres, med mindre ferieoppholdet varer lenger enn én måned. (17.06.1943)