Tysk sensur gjør norske blader tannløse, men ett og annet modig brudd på sensurens tvangstrøye finnes likevel. Dette kommer til uttrykk i Norsk Ukeblad denne uken, med en karikatur av Quisling som en vaklende smågutt på skøyter godt støttet av faren – en mann med lik bart som Hitler. Nazimyndighetene reagerer skarpt: Norsk Ukeblad blir stoppet øyeblikkelig og bladets formue blir inndratt. Tegneren Gunnar Bratlie blir fengslet på Grini, og han slipper ikke ut før krigen er over. (20.02.1943)