Det går et skred på Digranes på vestsida av Sørfjorden omtrent ti kilometer fra Odda. Læreren ved skolen, Tormod Eitrheim, er i skolestua med åtte barn i alderen 7-12 år når han hører det klirrer i en ukittet rute. Han tar med seg elevene og springer ut fra skolehuset med det livstruende skredet i hælene. Barna og læreren berger seg, men hunden hans mister livet. Skredet raserer bygdeveien, en gårdsvei, skog, dyrket mark og frukttrær, og det knuser skolehuset, dampskipskaien, et naust og to sagbruk. Skadetaksten viser skader for omtrent 130 000 kroner. (19.02.1943)