I tiden etter det store tyske nederlaget ved Stalingrad, blir Tysklands befolkning gjenstand for vidtrekkende mobiliseringer, i det som er et forsøk på å omstille landet til en forsvarskamp som også befolkningene i de okkuperte områdene, innbefattet Norge, blir tiltenkt en funksjon i. Josef Terboven, som overvar Hitlers situasjonsvurdering i Rastenburg 7. februar og fikk et inntrykk av hvordan føreren ønsker å utnytte Europas ressurser maksimalt i den forestående krigsinnsatsen, har i dag et møte med Vidkun Quisling på Skaugum. Quisling responderer som forventet og sier seg beredt til «uten forbehold» å bistå ved en forestående arbeidsmobilisering i Norge. Planen er å foreta en storstilt registrering av alle norske menn mellom 18 og 55 år, samt alle kvinner mellom 21 og 40 år, med sikte på å velge ut kandidater til tjeneste. (19.02.1943)