Fungerende landsleder for Kvinnehirden, Randi Roberg, meddeler gjennom NTB at NS i den nærmeste fremtid skal starte Nasjonal Samlings barnegrupper. Gruppene skal omfatte barn mellom 4 og 10 år – altså før de er så gamle at de kan komme inn i Ungdomsfylkingen. I hvert fylke skal det oppnevnes en leder som skal organisere arbeidet. (12.02.1943)