Handelsmann og motstandsmann Arne Scheie fra Bygland blir arrestert og plassert i Kristiansand kretsfengsel. Han har vært med på våpentransport og forsyningstjeneste i Milorg. Senere sendes han til Grini og etter hvert Sachsenhausen, hvor han dør på sensommeren. (21.01.1943)