Etter en tid med mistanke om at noe er galt, bryter den venstreorienterte motstandsgruppen til Arne Lund i Trondheim kontakten med “Olav Wist” (Henry Rinnan). NKP-miljøet i Oslo oppfatter imidlertid fortsatt “Wist” som en mann de kan stole på. (20.01.1943)