“28 personer er drept ved trafikkulykker i Oslo i fjor”, skriver ei Oslo-avis. “11 ulykker ved sporvognulykker og 9 ved biler. 4795 kroneadvarsler utstedt”. (20.01.1943)