Veddrift pågår for fullt i alle distrikter. Skogeierne foretrekker å kjøre veden fra skogen til bilvei, og noen frakter den sågar frem til nærmeste jernbanestasjon. Store mengder er hugget, og utsiktene for vinterens vedtransport er de beste. (19.01.1943)