Etter at høyesterettsadvokat Erling Malm ble arrestert for å ha hjulpet noen jøder med å gå i dekning, har han stått imot mange tøffe forhør på Victoria Terrasse. Han har blant annet holdt tett om at hjemmefrontledelsens avis Bulletinen har blitt produsert på hans kontor og at sønnen Ole Jacob er sentral i hjemmefrontledelsen. For å redde sin sønn og stoppe videre arrestasjoner, henger Erling seg i cellen på Bredtvedt. (07.11.1942)