DS Nordland fra Vesteraalens Dampskipsselskap blir minesprengt på Saltenfjorden. Minesperringen er lagt ut av en fransk ubåt. 17 nordmenn omkommer, mens fem blir reddet om bord i mindre fartøyer. (19.10.1942)