Landbruksdepartementet har innført leveringsplikt for uberedte sølvrevskinn som pelses i tiden 1. oktober 1942 til 15. april 1943. Bakgrunnen er at Norge må oppfylle eksportavtale med Tyskland om levering av 30 000 skinn. (19.10.1942)