En politimann arresteres for å ha skrevet ut seks attester på denaturert sprit; hver av disse lyder på 5-6 flasker. Tre av attestene skal være solgt for god betaling. Politimannens forlovede og en slektning arresteres samtidig og siktes for medvirkning. (13.10.1942)