Pågående jødeforfølgelser og -massakrer er omtalt av både BBC, The Times, The Guardian og Daily Mail, og den norske eksilregjeringen har fått flere meldinger om det samme fra legasjonen i Bern. I dag skriver også Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning om «utrydningskrigen» mot jødene. (13.10.1942)