På et møte hos Hitler i Berlin blir situasjonen i Norge diskutert, med rikskommissær Terboven til stede. Hitler er mildt sagt rasende. Han har ønsket seg ro i Norge; en alliert invasjon er kanskje like om hjørnet, og med den opprørsstemning som hersker i landet, kan det ende i katastrofe, mener han. Den norske hjemmefront blir mer og mer sammensveiset. Motstanden mot NS og tyskerne er kompakt. Hitler gir Terboven klar beskjed om å få Quisling til å avholde seg fra solospill. Terboven, som hele tiden har toet sine hender og lagt all skyld for fadesene med lærere og prester på Quisling alene, får nå beskjed om å gripe aktivt inn for å hindre flere feilslåtte tiltak fra NS. (11.08.1942)