Innenriksdepartementet erklærer Den midlertidige kirkeledelse for å være grunnlovsstridig og erklærer den for å være oppløst. Dette gjør lite inntrykk på Den midlertidige kirkeledelse, og departementet forfølger ikke saken. Menighetslivet kommer til å fungere stort sett som tidligere, med unntak av en del prester som får taleforbud. For øvrig får ikke prestene lenger foreta vigsler, så folk må gå til byfogden for å bli viet – hvoretter mange kommer til kirken for kirkelig velsignelse over ekteskapet. (07.08.1942)