John Otto Gustavson fra Stavanger, som ble tvangsutskrevet av tyskerne til å gjøre tjeneste som matros på DS Karmøy, drukner når han forsøker å komme seg til Sverige. Når skipet passerer svenskekysten hopper han over bord og legger på svøm, men får dødbringende krampe under den anstrengende svømmeturen. (06.08.1942)