Ordføreren i Nes på Romerike har sendt en henstilling til fylkesmannen om at det blir gjort kort prosess med alle de taterfølger som gjester bygdene. De driver etter sigende illegal handel i stor målestokk og stjeler med seg det de kommer over. «Folk er aldri trygge på disse fantefølger, og det er på tide at deres virksomhet blir stoppet», skriver ordføreren. En god del vanlige omstreifere er også ute på farten, skal en tro rapporter fra bygdene. (04.08.1942)