Einsatzgruppe Wiking reviderer behovsanslaget for arbeidskraft til 81 900 arbeidere, en oppjustering fra 76 500. Dette skyldes at ubåtanleggene i Trondheim (Dora I og II) nå blir antatt å trenge 8100 arbeidere. Jernbaneprosjekter er også oppjustert fra 25 000 til 35 000 arbeidere og befestningsanlegg nedjustert fra 40 000 til 31 000. EW avser også færre arbeidere til veiprosjekter, ettersom deres nye samarbeidspartner, Statens vegvesen, sier seg beredt til å bistå med sine egne veiarbeidere. (19.07.1942)