DS Port Antonio av Oslo blir senket av en torpedo vest for Havana. Kapteinen og tolv av besetningen omkommer. Elleve personer overlever i en livbåt og kommer seg til Santa Lucia. (19.07.1942)