Mobiliseringsordren for Den norske brigaden i Skottland blir utvidet til å omfatte kvinner. Både hæren, marinen og flyvåpnene skal opprette egne kvinnekorps. Kvinner innrullert i hæren blir organisert i Norsk kvinnekorps. På det meste kommer det til å tjenestegjøre 466 kvinner her, inkludert autoriserte sykepleiere. De fleste av disse kommer i tjeneste ved Skottlandsbrigaden. (19.07.1942)