Biskop Eivind Berggrav har sittet internert under streng bevoktning i sin hytte på Borgen i Asker siden april. Hans eldste sønn Øivind, som er hans privatsekretær, har til nå vært internert sammen med ham. Det samme har hushjelpen Rikka Henriksen. Fru Kathrine Berggrav har vært syk og innlagt på Lovisenberg, og etter at hun ble frisk har hun ikke fått lov til å besøke mannen sin. Nå blir imidlertid Berggrav alene på hytta: Sønnen Øivind har sluppet ut på grunn av sykdom, mens hushjelpen har reist hjem til Lyngen fordi Berggrav mener han klarer seg alene. Han synes ikke at vaktene har vært spesielt nærgående eller ubehagelige: «Noen av dem ble likefrem for venner å regne», skriver han etter krigen. (18.07.1942)