På Quislings 55-årsdag i dag er det en storslagen mottakelse i Villa Grande på Bygdøy, når så vel de rommelige stuene inne som den store parken ned mot sjøen tas i bruk for fremmøtte norske og tyske dignitærer. Quislings «Gimle» blir brukt både til private familiesammenkomster og offisielle anledninger gjennom hele krigen. Fra venstre NSUFs stabsleder Sverre Tidemand Ruud, finansminister Frederik Prytz, kulturminister Gulbrand Lunde og jentelandsleder Kirsten Saltvold. Ekteparet Maria og Vidkun Quisling flankeres ellers av representanter fra barnehirden. Gratulasjonstelegrammer fra Hitler og Terboven trykkes i landets aviser. (18.07.1942)