Marthon Horve blir arrestert, anklaget for illegal avisvirksomhet i Stavanger og deltakelse i Milorg. Han sendes først til Grini, deretter til Natzweiler. Han dør der i januar 1944. (18.07.1942)