Folk går bananas på dampskipskaien i Narvik når en kone stiller seg opp og selger melk, fløte og ryper i fleng, uten kortklipp og uten hensyn til rasjoneringsbestemmelsene. Hvor lenge herligheten varer, forteller ikke avisene noe om. (21.11.1941)