Det innføres særskilt rasjonering av ost. I tiden 10. desember 1941 til 10. desember 1942 kan det per person selges 150 gram gammelost eller annen ost med 10 prosent fettinnhold og derover, eventuelt 250 gram prim eller annen ost med under 10 prosent fettinnhold. (21.11.1941)