DS Bessheim av Oslo blir minesprengt og synker nesten helt inne ved Hammerfest havn. Minen er utlagt i havneinnløpet av en russisk ubåt. Tre av mannskapet omkommer. (21.11.1941)