SS Strafgefangenenlager Falstad er i full drift fra og med i dag. Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD Drontheim, Gerhard Flesch, skal styre leiren med brutal hånd. I etableringsfasen skal fanger bli sperret inne der det er ledig plass i hovedbygningen. Skolehjemmet rommer flere typer verksteder, gymnastikksal, kontorer, spisesal, kjøkken og klasserom. Oppe på sovesalen er i alt 72 rom, som leirregimet fra nå av tar i bruk som fangeceller. (10.11.1941)