For første gang holdes det husdyrtelling i Oslo, og oppgaver over alle som eier eller leier svin, sau, geit, høns, storfe eller hest må fylle ut et skjema som skal innsendes til myndighetene. De som ikke fyller ut skjemaet nøyaktig, blir truet med at de ikke vil få utlevert rasjoneringskort. (10.11.1941)