Britiske bombefly angriper skip på havna i Oslo. Tre fly blir skutt ned av tysk luftvern ved Gressholmen, Malmøykalven og i Lysakerfjorden. Ett av flyene faller ned i sjøen like ved Østbanen; en mann i en liten båt blir drept. Noen av flymannskapene tas til fange. (08.11.1941)