Kulturdepartementet nedlegger forbud mot å utgi bøker og skrifter i norsk oversettelse av utenlandske forfattere eller norske emigrantforfattere, med mindre departementet på forhånd har godkjent verket til utgivelse. Gulbrand Lunde motiverer dette blant annet med at man ønsker å beskytte norske forfattere mot «strømmen av mindreverdig utenlandsk litteratur». I praksis er hensikten å stenge uønskede forfattere ute. (08.11.1941)