Kirke- og undervisningsdepartmentet endrer reglene ved opptak til lærerskolene. Tidligere ble antall poeng ved tidligere eksamen lagt til grunn, men heretter skal rektor avgjøre hvem som fyller vilkårene for å være med på opptaksprøvene. Han skal så sende forslag til lærerskolerådet, som tar den endelige avgjørelse. Departementets hensikt er å få flere NS-lærere inn i skolen. (08.11.1941)