BAKGRUNN: Hitler vender seg høsten 1941 til rustningsminister Fritz Todt (bildet) for å få bygget mer jernbane i Finland og Norge. Todt regnes som Det tredje rikets fremste ingeniør etter å tidligere ha bygget Autobahnen og festningsverkene mot Frankrike, og Organisation Todt (OT) er det fremste verktøyet for utbygging av nazistenes infrastruktur. Hitler ønsker en «Polarjernbane» helt til Kirkenes, både fordi Lapplandsarmeen trenger forsyninger, industrien i Tyskland er avhengig av råstoffer fra nordområdene og det er behov for en jernbane som erstatter den utsatte skipstransporten langs norskekysten. Hitler kunngjør at det i første omgang skal anlegges en smalsporet jernbane fra Rovaniemi til Petsamo i Finland. I ordren fra Hitler heter det at Petsamobanen skal bygges «gjennom hensynsløs utnyttelse av sovjetiske krigsfanger». Et par uker etter konkluderer Todt med at banen i Finland ikke bør bygges fordi prosjektet er så omfattende at det vil gjøre framkommeligheten i området enda dårligere enn den allerede er. Todt tviler etter hvert på Hitlers dømmekraft, og ser i løpet av høsten at det tyske felttoget er utrolig dårlig planlagt. Han lander på at sjansene for seier er små. Under et møte med Hitler senere på høsten erklærer Todt at krigen «ikke lenger kan vinnes». Etter dette kjølner forholdet til Hitler inntil Todt dør i en mystisk flyulykke 8. februar 1942, 50 år gammel, etter en krangel med Hitler. Albert Speer overtar som rustningsminister. Han skulle egentlig reise med samme fly som Todt, men bestemte seg for å ta et senere fly. (22.09.1941)