Den andre krigsfangeleiren i Norge opprettes: Stalag 303 på Jørstadmoen ved Lillehammer. (Stalag er en forkortelse for Stammlager, som igjen er en forkortelse for Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlager). Alle krigsfanger i Sør-Norge skal tilhøre denne hovedleiren. Her skal de bli fordelt og sendt videre til slavearbeid. (22.09.1941)