Avisene skriver at Terboven fra i morges kl. 05:00 har opphevet unntakstilstanden. «Det norske folks vilje til ro og orden har seiret», heter det. Unntakstilstanden har ifølge Fri Fagbevegelse vakt «avsky og harme over hele den siviliserte verden». (16.09.1941)