Kirkedepartementet sender et telegram til prester om at de under førstkommende søndagsgudstjeneste skal minnes de norske sivile som omkom under angrepet på DS Richard With og DS Barøy. For tre dager siden sendte kirkeminister Skancke ut ordre om ikke å minnes dødsofrene fra unntakstilstanden i Oslo. Biskop Berggrav mintes imidlertid både Hansteen og Wickstrøm under sin gudstjeneste for to dager siden. (16.09.1941)