Den tyske framferden etter melkestreiken har skapt sterke reaksjoner i en del NS-miljøer. Likevel forsvarer Vidkun Quisling den harde linjen mot det han oppfatter som truende kommunister. For Quisling understreker negative reaksjoner i folket at man må få avviklet kommisærstyret og få overført makt til ham selv og NS. Han mener NS er bedre rustet til å “gjennomføre nyordningen raskere og mer smertefritt”. (12.09.1941)