DS Buskø av Ålesund blir bordet av et amerikansk kystvaktfartøy utenfor Grønland. Buskø har som oppdrag å etablere radiostasjoner og værstasjoner for tyskerne, men operasjonen blir nå stoppet. Skip og besetning føres til USA. (12.09.1941)