Benjamin Bild, som ble arrestert ved Kjeller Flyfabrikk 1. mars, har sittet inne på Møllergata 19. Nå blir han deportert til konsentrasjonsleiren Gross-Rosen i Tyskland der han senere dør av «kretsløpssvakhet». Han blir den første norske jøden som dør i konsentrasjonsleir. (19.04.1941)