Det er mange tyske skip i Ålesund: På Stornespiren ligger seks hurtiggående minesveipere, sju armerte fiskebåter (snurpere), seks tyske fiskekuttere, én torpedojager og en tysk lastebåt. På Skateflua og Skansekaia seks minesveipere og tre armerte trålere og på Valderhaugfjorden åtte store tyske lastebåter. Til sammen 38 tyske båter. (19.04.1941)