Kafferasjoner settes ned til 10 gram per uke (eventuelt 10 gram te), og tilleggsrasjonen for tungarbeidere til 20 gram per uke (eventuelt 10 gram te). Rasjonene av kaffeerstatning settes dog opp, fra 30 til 40 gram per uke. (12.04.1941)