Ifølge en kunngjøring fra den tyske overkommando blir fylkene pålagt å skaffe Wehrmacht et visst kvantum høy og halm innen 10. mai. Vest-Agder skal levere 133 000 kilo høy. (12.04.1941)