Tobakkdyrkere i Luster i Sogn henvender seg til departementet og ber om tillatelse til å dyrke tobakk også i år. På 5000 mål kan det dyrkes nok til å dekke 20 % av landets behov. Forutsetningen er at de får mulighet til å opparbeide nytt land, slik at det ikke går ut over eksisterende åkerareal. Tobakkfabrikkene melder også sin interesse for Sogne-tobakk. (10.02.1941)