Hans-Reinhard Koch blir leder for rikskommissariatets avdeling for forvaltningssaker og skal rapportere direkte til Terboven. Som leder for avdelingen har han ansvar for å kontrollere og eventuelt overprøve vedtak i den norske statsforvaltningen. (20.03.1941)

Hirden får politimyndighet. De skal bistå Statspolitiet og Gestapo ved arrestasjoner, razziaer og gatekontroller. Medlemskap i hirden er obligatorisk for yngre, mannlige NS-medlemmer, og mange av disse opptrer svært voldelig for å slå ned på motstand og demonstrasjoner. (20.03.1941)

DS Leo av Bergen blir angrepet av et tysk fly og synker på reise fra Hull til Reykjavik. Mannskapet på 21 redder seg i livbåter og blir senere plukket opp av HMS Echo. (19.03.1941)

Restaurantsjef på Frognerseteren, Fredrik Dietrichson, blir arrestert etter å ha holdt på med illegal aktivitet i mange måneder. Han har skaffet opplysninger om tyskernes behov for tungtvann samt opplysninger fra Norske Shell, Hydro og Akers mekaniske verksted som han i det stille har sendt videre. Fredrik blir fengslet på Møllergata 19. (19.03.1941)

Tyskerne har tatt over veiutbyggingen mellom Årdalstangen og Øvre Årdal. Norsk Hydro selger Tyinfaldene til Nordische Aluminium Aktiengesellschaft, og tyskerne planlegger å fullføre Tyin kraftverk, bygge oksidfabrikk på Årdalstangen og elektrolyseanlegg for produksjon av råaluminium i Øvre Årdal. Tysk krigsindustri trenger aluminium. Bildet viser en tysk ingeniør på befaring. (19.03.1941)

Hirden griser stadig til butikker eid av jøder. Dette liker NS-ledelsen dårlig, og de mener slike spontane aksjoner fører til mer motvilje mot NS. Quisling formidler samtidig at han mener det samme som toppledelsen i Tyskland; “jødeproblemet” må løses ved tvungen utvandring. (19.03.1941)

Norske redere i USA har lenge vært skeptisk til Nortraship, fordi de selv ønsker å drive sine fartøyer og ikke ønsker en nasjonalisering av skipsrederiene etter krigen. Trygve Lie mener det “grenser til landsforræderi” at redere ikke vil samarbeide med Nortraship, men dette legger ikke hindringer for at norske redere i USA danner “The Norwegian Shipowners Conference in America” for å sikre rederes interesser utenfor Norge. Et telegram fra statsminister Nygaardsvold gir imidlertid lovnader om at alle skip skal tilbakeleveres til eierne så snart krigen er over. (19.03.1941)

Britene har mistet mange skip, så de fremforhandler en ny avtale med Nortraship: Omtrent 500 000 tonnasjer på det frie markedet (norske skip i USA-fart) skal avgis til britisk tjeneste. (19.03.1941)

Tobakksmangelen er vanskelig å bære for mange. I Hadsel i Vesterålen må en del innrøkte, eldre karer gå til sengs fordi de ikke får nok “kardus” i pipa. I Horten blir en mann anmeldt til politiet for mishandling av sin hustru. Årsak til mishandlingen skal være at hun ikke har klart å skaffe mannen sigaretter, tross store anstrengelser. (19.03.1941)

Tyskerne trapper opp ubåtkrigen i Atlanteren, etter at Hitler i slutten av januar varslet at han vil sulte ut britene; alle tilførsler til øyriket skal stanses. De allierte konvoiene er sterkere organisert, med bedre eskorte, men tyske ubåter legger om taktikken og angriper om natten fra forskjellige retninger samtidig. Det anses for risikabelt å bare bruke én enkelt ubåt mot konvoiene. (19.03.1941)

Per Kåre Austnes fra Haram i Møre og Romsdal reiser med seks kamerater over til England i ei fiskeskøyte. Han skal utdanne seg som motormann og blir senere mønstret på den norske u-båten KNM Uredd. (17.03.1941)

Jageren HMS Badsworth blir sjøsatt under britisk kommando, fra verftet Cammell Laird i England. Skipet skal delta i eskorteoppdrag og blir senere overført til norsk kommando under navnet KNM Arendal. (17.03.1941)

Borregaard ønsker å utrede mulighetene for å starte en cellullfabrikk, som etter planen kan sysselsette opptil 500 arbeidere. Produksjonen skal eksporteres. (17.03.1941)

Norges Bank beslutter å tildele landets gullsmeder 15 kilo gull for inneværende halvår for å sikre sysselsettingen i bransjen. (17.03.1941)

Departementet vedtar at tysk skal avløse engelsk som fremmedspråklig fag og være det eneste fremmedspråket i folkeskolen, fra høsten 1942. Dette vil også føre til omlegging av språkundervisningen også i de høyere skoler. (17.03.1941)

Kirke- og undervisningsdepartementet kommer med et helt nytt påbud: “På lærerværelset og skolens kontor skal etter anvisning av rektor henges opp et bilde av NS’ fører”. Det akademiske miljø ved UiO protesterer øyeblikkelig, saken blir drøftet med tyske tjenestemenn, og det ender med at påbudet om bilde om Quisling faller bort. Reichskommissariatet hentyder også at man ikke kan henge opp bilder av Quisling så lenge han ikke er statssjef. (17.03.1941)

Det sendes ut et rundskriv på skolene som handler om at NS-elever har blitt utsatt for trakassering og “ren terror”, men at hirden lover å ikke gripe inn i skoletjenesten dersom trakasseringen opphører. Det påpekes at “politisk propaganda ikke må finne sted i skolens undervisningsrom” og at “sjikane elever og lærere imellom” er forbudt. “Forhånelse mot det tyske riket eller dets fører, eller mot NS eller Statspartiets fører” blir heller ikke tolerert, det samme gjelder “propaganda av enhver art til fordel for England eller nordmenn som har stilt seg på Englands side”. (17.03.1941)

“Klokken halv fem spiste vi middag, vi hadde måse til middag, far har skutt den. Igår ble hirden her i byen opptatt, [NN] kom i hird-skjorte og slips og grønn uniformsfrakk. Det er en del hird her i byen, 30 stk. ble opptatt på lørdag.” – Rolf Strømsheim, Ålesund (16.03.1941)

To norske tankskip, Fern og Beduin, blir torpedert av U-99 i en konvoi på 41 skip. Hele mannskapet på Fern berger seg, mens fire mann fra Beduin omkommer og 30 menn redder seg i livbåter. (16.03.1941)