BAKGRUNN: Hitler vender seg høsten 1941 til rustningsminister Fritz Todt (bildet) for å få bygget mer jernbane i Finland og Norge. Todt regnes som Det tredje rikets fremste ingeniør etter å tidligere ha bygget Autobahnen og festningsverkene mot Frankrike, og Organisation Todt (OT) er det fremste verktøyet for utbygging av nazistenes infrastruktur. Hitler ønsker en “Polarjernbane” helt til Kirkenes, både fordi Lapplandsarmeen trenger forsyninger, industrien i Tyskland er avhengig av råstoffer fra nordområdene og det er behov for en jernbane som erstatter den utsatte skipstransporten langs norskekysten. Hitler kunngjør at det i første omgang skal anlegges en smalsporet jernbane fra Rovaniemi til Petsamo i Finland. I ordren fra Hitler heter det at Petsamobanen skal bygges “gjennom hensynsløs utnyttelse av sovjetiske krigsfanger”. Et par uker etter konkluderer Todt med at banen i Finland ikke bør bygges fordi prosjektet er så omfattende at det vil gjøre framkommeligheten i området enda dårligere enn den allerede er. Todt tviler etter hvert på Hitlers dømmekraft, og ser i løpet av høsten at det tyske felttoget er utrolig dårlig planlagt. Han lander på at sjansene for seier er små. Under et møte med Hitler senere på høsten erklærer Todt at krigen “ikke lenger kan vinnes”. Etter dette kjølner forholdet til Hitler inntil Todt dør i en mystisk flyulykke 8. februar 1942, 50 år gammel, etter en krangel med Hitler. Albert Speer overtar som rustningsminister. Han skulle egentlig reise med samme fly som Todt, men bestemte seg for å ta et senere fly. (22.09.1941)

Den andre krigsfangeleiren i Norge opprettes: Stalag 303 på Jørstadmoen ved Lillehammer. (Stalag er en forkortelse for Stammlager, som igjen er en forkortelse for Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlager). Alle krigsfanger i Sør-Norge skal tilhøre denne hovedleiren. Her skal de bli fordelt og sendt videre til slavearbeid. (22.09.1941)

Arnulf Øverland, som ble fengslet i juni for å ha skrevet og spredt antifascistiske dikt, oppmuntret til handling mot Hitler-Tyskland og skrevet kongevennlige dikt, overflyttes fra Grini til Akershus festning. (22.09.1941)

Latinskolens potetferie starter og skal vare fram til 28. september. Samtlige elever får fri for å drive jordbruksarbeid, skriver Sunnmørsposten. Utenom de som skal hjelpe foreldre eller andre slektninger, er det 150 elever til disposisjon for de gårdbrukerne som ønsker slik hjelp. (22.09.1941)

MB Sjølivet går fra Austevoll med 17 personer om bord på vei til Lerwick. Blant de som er om bord, er Knut Johan Hansen Heimark og senere forsvarsminister Otto Grieg Tidemann. Flere av de som er med har tidligere forsøkt å komme seg over til England. Båten får et tysk fly over seg når de kommer til sjøs, men grunnet lett tåke blir de ikke oppdaget. Noe senere passerer de vraket av en fiskebåt som sannsynligvis er MB Odd av Florø – trolig senket av flyet. (21.09.1941)

Den norske 331 jagerskvadronen blir forflyttet til Skeabrae, en flyplass på Orknøyene. Skvadronen får samtidig Spitfire-fly. Det tar imidlertid lang tid før de kommer i kamp, for de tyske flyene er opptatt på Østfronten. (21.09.1941)

En konvoi med 66 handelsskip blir angrepet av to tyske ubåter sørøst av Grønland. Tre handelsfartøy og ett eskortefartøy går ned i løpet av en halvtime. Siste offer er motortankeren MT Barbro av Oslo, fullastet med bensin. Hele skipet står straks i flammer, og mannskapet hopper over bord i en brennende sjø. Samtlige 34 om bord, hvorav 21 nordmenn, omkommer. (20.09.1941)

Kompani Linge-karene Karl Johan Aarsæther og Åsmund Wisløff kommer til Hamnøya ved Ålesund (også kjent som Oksebåsen). De kommer for å organisere en militær motstandsorganisasjon og drive våpeninstruksjon. Operasjonen bærer kodenavnet “Letterbox” og er organisert av britenes militærenhet Special Operations Executive (SOE). De får etter hvert med seg flere og drar senere til Shetland for å hente en telegrafist og radiosender. (20.09.1941)

Det kommer en ny forordning ved navn “Ablieferungspflicht von Wolldecken”: Avleveringsplikt for ulltepper. Alle enkeltpersoner, foreninger og foretak som eier ulltepper må levere disse inn. (20.09.1941)

Den tyske generalstaben i Tyskland sender ut et hemmelig kommandobrev om hvordan man skal møte “kommunistisk opprør i okkuperte områder”. Ethvert tilfelle av motstand mot tyske okkupasjonsstyrker skal tilskrives kommunistisk opphav. For hver tysker som blir drept, skal 50-100 gisler henrettes. (20.09.1941)

Rikskommissær Terboven deler ut 12 flasker brennevin til hver av de høyere politioffiserene i Oslo, fordi de “i ledende stilling har båret Deres andel av det ekstraordinære arbeid som var forbundet med unntagelsestilstanden”. (20.09.1941)

Det utskrives en ny skatt på ekstraordinær inntekt. Alle som har hatt en vesentlig merfortjeneste i 1940 i forhold til 1939, skal betale skatten. Minsteinntekt for beskatning er 8000 kroner, og de første 1500 er skattefrie. Det er bare et mindre antall personlige skatteytere som har hatt så mye merinntekt. (20.09.1941)

Forsyningsdepartementet kunngjør forskrifter om særskilt rasjonering av erter og bønner: I tiden til 30. november kan det selges 400 gram gule eller grønne erter eller bønner mot klipp av brødmerker. (19.09.1941)

Det Norske Tippeselskap AS besluttes opprettet av Departementet for arbeidstjeneste og idrett. 50 prosent av innsats skal gå til gevinster som skal være skattefrie. Dette er forløperen til Norsk Tipping, men blir innstilt allerede i 1944 på grunn av boikott. Rett etter krigen blir tanken om et tippeselskap tatt opp igjen. (19.09.1941)

Fredriksstad Blad trykker en kunngjøring om den varslede oppløsningen av speiderorganisasjonene landet rundt. Alle uniformsgjenstander skal leveres til politiet. (18.09.1941)

Tankene som etter okkupasjonen i april 1940 har oppstått om å organisere et heimevern, konkretiserer seg i at kommandørkaptein Gunnar Hovdenak (bildet), på vegne av Forsvarets overkommando, får ansvaret for et utvalg som skal vurdere tiltak for å gjenreise Forsvaret. Den dyrekjøpte erfaringen er at tyske styrker spredte seg over hele landet i løpet av kort tid etter okkupasjonen og ble møtt med for lite motstand de fleste steder. Arbeidet som nå startes vil lede fram til en plan om “Forberedelse for reisning av Norges nye forsvar” som skal legges fram for eksilregjeringen. Målet er et stort antall soldater spredt over hele landet, som oppbevarer utrustning, våpen og ammunisjon hjemme. (18.09.1941)

Propaganda-uken for bedre sykkelkultur i Oslo og Aker er godt i gang. Det er utdeling av brosjyrer til alle skolebarn og oppslag av plakater. Høyttalerbiler og plakatbiler kjører også rundt i distriktet, og politiets musikkorps er i virksomhet. Skolene arrangerer konkurranser for elevene: Det utdeles diplom for beste utførte trafikkstiler og tegneoppgaver. (18.09.1941)

Den nye forordningen fra Terboven om “trygging av næringslivet og arbeidsfreden” har blant annet følgende ordlyd: “De som gjennom streik, lockout, beskadigelse av bedrifters anlegg og utstyr, ved å opphisse andre eller ved forsettlig nedsettelse av arbeidsydelsen, forstyrrer eller truer næringsliv eller arbeidsfred, blir straffet med tukthus, i alvorlige tilfeller med døden”. (18.09.1941)