Sør-Varangers ferske og midlertidige kommunestyre vedtar et opprop til den mannlige befolkningen i herredet om å frivillig melde seg til krigstjeneste i samarbeid med sovjetiske styrker. (03.11.1944)

Menn fra Pelle-gruppa ødelegger samtlige spesialmaskiner i Olaf Fahre Mekaniske verksted i Christian Kroghs gate 30 i Oslo. (03.11.1944)

Sverre Thorhus, inspektør i Stapo og angiver, blir skutt underveis til sitt kontor av to personer utenfor Ruseløkkveien 61 i Oslo. Likvideringen er utført av Hjemmefronten og forblir uoppklart. (03.11.1944)