Avsnittskommando Finnmark og 2. Bergkompani av den norske brigaden har kommet til Murmansk, klare for å bevege seg mot norsk jord under sovjetisk kommando. (06.11.1944)

Tyskere sprenger broen over Tanaelven og forlater Tana. Tana kirke og det som er igjen av kommunesenteret på Langnes brennes. (06.11.1944)

Aks. 13 000-menn aksjonerer mot Rikshirdstabens kontorer i Tollbugata 10 i Oslo og ødelegger flere maskiner. Bygningen får skader, men ingen mennesker kommer til skade siden varsling ble gjort på forhånd. (06.11.1944)

450 av Gamviks innbyggere, som har tilbrakt natten i fjellet, våger seg ned til branntomtene i bygda. De starter forberedelsene til vinteren, ved å sette opp hytter av det byggematerialet som måtte finnes i ruinene. En tid senere kommer imidlertid noen tyske tropper tilbake og setter fyr på bygda på nytt. (06.11.1944)