Tyskerne overfaller Gamvik og brenner alt som finnes av hus der – inkludert gamle Gamvik kirke. Mange rømmer til fjells. (05.11.1944)

De tyske lasteskipene Adolf Binder og Karl Arp forlater Finnmark med kurs for Narvik. Om bord i de to båtene befinner det seg 3000 mennesker fra Vadsø, Tana og Porsanger. I alt 45 000 mennesker blir tvangsevakuert. (05.11.1944)

Fem Milorg-gutter sprenger en vegg i den gamle Krigsskolebygningen som nå er sete for Rikshirdstaben. (05.11.1944)

Redaktør Peder Holt og en del andre nordmenn settes i land fra en russisk båt ved Vardø, en uke etter at tyskerne har forlatt byen. Holt ble ført til Sovjet da Moder II ble kapret i mai. Nå har han fått høre at regjeringen ønsker ham som fylkesmann i Finnmark. (05.11.1944)