Kjøllefjord gamle kirke blir brent sammen med øvrige bygninger i Kjøllefjord i Lebesby. (Foto: Norsk folkemuseum) (04.11.1944)

Melk- og smørleveransene svikter. I Bergen, Kristiansand og andre byer begynner matsituasjonen å bli prekær – det er et konstant problem hva man skal ha til middag. Fisk uteblir, og det samme gjør sukkeret. (04.11.1944)

1500 mann fra Wehrmacht har i fire dager vært satt inn i en storaksjon mot «gutta på skauen» i Hallingdalsområdet. Avdelinger på 25-30 mann har gjennomsøkt store skog- og fjellområder. Milorg har 200 mann i området, men de har bygget sine «celler» på utilgjengelige steder, og ingen blir oppdaget. (04.11.1944)

Sekretær i Landbruksdepartementet, Leif Svenning, blir som en del av Operation Blumenpflücken arrestert av Gestapo på vei hjem fra arbeid og likvidert i gårdsrommet på Victoria Terrasse av Heinrich Vierke. Den 25 år gamle politifullmektigen Kjell Magnussen blir likvidert i Fredrik Stangs gate i Oslo av Gestapo-mannen Franz Dirrank, også dette som en del av Operation Blumenpflücken. (04.11.1944)