Tyske styrker har trukket sin fremste bataljon fra Karlebotn. Lensmannen i Lebesby kunngjør at innen 5. november skal alle stedene Bekkarfjord, Malok, Lebesby, Bukta, Skjånes, Oldervik og Skogvik være evakuert. Hvis noen forsøker å holde seg skjult eller gjør motstand, vil de bli skutt. (02.11.1944)

To norske motortorpedobåter har gått til angrep på to tyske patruljebåter utenfor Lammetu i Aksvoll. Begge de tyske fartøyene blir skutt i brann, og det ene blir sprengt i luften. (02.11.1944)